Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Baba Nand Singh Ji : Simran is de Sleutel

Sant Baba Nand Singh Ji Nanaksar Kaleran wale
 
 
Tijdens een volle maan (pooranmashi), deelde Baba Nand Singh Ji dit verhaal (bachans) met de gemeenschap (Sangat):

''Gaaviaa suniaa thin kaa har thhaae paavai, jin sathigur kee aagiaa sath sath kar maanee"
”Hun gezang en luisteren is aanbevolen door de Heer; ze accepteren de Orde van de Ware Goeroe als Zuiver, totaal Echt.”
- Goeroe Ram Das Ji, Sri Goeroe Granth Sahib Ji, Ang 669


Een echtgenoot die in een ver land leefde, schreef eens een brief naar zijn vrouw en familie, hen vragende om er zeker van te zijn dat bepaalde taken die hij geïnstrueerd had uitgevoerd zouden worden. Iedereen in de familie las en luisterde naar wat in de brief was geschreven, en de brief was netjes gevouwen en weggestopt in een hoek van de kast. Tweemaal per dag verzekerde de vrouw zich respectvol ervan dat de brief goed werd bewaard en las hem keer op keer. In genegenheid voor haar man eerde ze zelfs de brief door wierook te branden, zoals iemand zou doen voor de beeltenis van een heilige. Dag en nacht omwikkelde ze de brief in een mooie schone doek en ze boog naar de brief.
Toen de echtgenoot, na vele jaren, terugkeerde en zijn familie vroeg of ze de brief hadden ontvangen, antwoordde allen dat het zo was. Het hoofd van het huis ging verder met te vragen of de taken waar hij om gevraagd had ingewilligd waren. Maar de familie antwoordde dat ze goed gezorgd hadden voor de brief en eerbiedig hun liefde er aan hadden getoond. De echtgenoot zei zijn familie dat de bedoeling van het zenden van de brief niet was om die in eerbied veilig te houden, maar dat die gezonden was om er zeker van te zijn dat de gevraagde taken uitgevoerd werden. De familie had gefaald om zelfs maar één enkele instructie, geschreven in de brief, uit te voeren. Teleurgesteld deelde de man van het huis mee dat het aannemen van zijn brief geen nut had gehad voor hem.

Dit is precies de boodschap die Goeroe Ram Das Ji verteld in bovenstaande vers (shabad).

In het complete geschrift van Goeroe Granth Sahib Ji, wordt men keer op keer geïnstrueerd om de Naam van Waheguru te reciteren.

”Bhajahu guobi(n)dh bhool math jaahu”
”Vibreer en mediteer op de Heer van het Universum en vergeet Hem nooit.”
“maanas janam kaa eaehee laahu.”
“Dit is de gezegende gelegenheid van deze menselijke incarnatie.”
- Bhagat Kabir Ji, Sri Goeroe Granth Sahib Ji, Ang 1159

Wat Bhagat Kabir Ji zegt in de bovenstaande vers (shabad), is dat de menselijke geboorte voor ons gezegend is met de enige bedoeling om Waheguru te gedenken in meditatie. Elke sint (sant), heilige (mahapursh), geleerde (gyani) en ander spiritueel verheven wezen herinnert ons er aan om Gods Naam te herinneren en in gedachten te houden (Naam Japo) daar dit de eerste instructie is van Goeroe Nanak Dev Ji.

Zoals de familie die alleen de brief van het hoofd van de familie bewaarde en respecteerde maar niet ter harte nam wat hen geïnstrueerd werd, moeten we ook naar onszelf kijken en zien of we dat ook niet doen. Als we alleen maar de heilige teksten (Gurbani) lezen en niet proberen te begrijpen wat de Goeroe vraagt ons te doen, heeft het geen zin. Het is nutteloos de Goeroe Granth Sahib Ji (de sikh heilige teksten) te bedekken met dure en koninklijke kleden en neer te buigen in hulde wanneer we ons niet of nauwelijks bekommeren om zelfs onze dagelijkse gebeden (nitnem) te doen en naar de sikh tempel (gurudwara) te gaan om zegeningen te krijgen van de Goeroe in het ware gezelschap (sadh sangat).

"Als we de eerste stap zetten op het pad van de leer van de Goeroe - dat is te luisteren naar wat de Goeroe zegt- dan zal er een dag komen dat wij waardig zijn om de volgende stappen te zetten - dat is het accepteren van wat de Goeroe ons heeft opgedragen te doen."
 
   
See Also :   Beroemd Sikhs
 
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl