Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Noch Hindoe Noch Moslim

God is onze Vader, wij zijn zijn kinderen. Heb iedereen lief en looft hem.

 

Toen Guru Nanak 30 jaar was, verbleef hij in Sultanpur Lodhi (Punjab). Op een dag ging hij zoals gewoonlijk naar de rivier om zich te baden. Toen hij na drie dagen nog niet was teruggekeerd, werden de mensen ongerust en waren zij bang dat hij was verdronken.

Toen Goeroe Nanak 30 jaar was, verbleef hij in Sultanpur Lodhi (Punjab). Op een dag ging hij zoals gewoonlijk naar de rivier om zich te baden. Toen hij echter na drie dagen nog niet was teruggekeerd, werden de mensen ongerust en waren zij bang dat hij was verdronken.

Zij waren echter dolblij toen zij Goeroe Nanak Dev gezond en wel zagen terugkomen naar het dorp. Er verzamelde zich een grote menigte rondom hem. Op die dag hield Goeroe Nanak Dev zijn eerste officiële preek. “God houdt van ieder van ons. Voor hem zijn er geen hindoes en moslims. Wij zijn allemaal zijn kinderen en allemaal gelijk”’.

Zowel de hindoes als de moslims hielden van Nanak en hadden zich daar verzameld om hem te verwelkomen. Hij liet hen allemaal als gelijken bij elkaar zitten en noemde deze unieke broederschap ‘Sangat’. De Goeroe legde zijn filosofie uit door hen eraan te herinneren dat mensen uit twee dingen bestaan: het ‘lichaam’, dat op zichzelf een dood iets is, en het ‘leven’, dat alle acties van het lichaam mogelijk maakt. Wij leven omdat ‘lichaam’ en ‘leven’ samen zijn. God de Almachtige is zowel Ram als Allah. Wie hem lief heeft als Ram, wordt hindoe genoemd en wie hem lief heeft als Allah wordt moslim genoemd. We moeten de waarheid onthouden. Hindoes, moslims, christenen, sihks... zij zijn allemaal mensen die door God zijn geschapen en moeten als gelijken worden beschouwd.

Toen Goeroe Nanak Dev door het Midden-Oosten reisde, bezocht hij Mekka, Baghdad en Medina, de heilige plaatsen van de moslims. Tijdens zijn gesprekken met moslim theologen werd hem gevraagd wie hij was. Het antwoord van de Goeroe was altijd hetzelfde: ‘Noch hindoe, noch moslim, gewoon een mens’. Zij vroegen de Goeroe wie in hoger aanzien stond, iemand die de islam volgt of iemand die het hindoeïsme volgt. Het antwoord van de Goeroe is goed opgetekend door Bhai Gurdas, die de eerste compilatie schreef van de Adi Guru Granth Sahib. Goeroe Nanak zei hen: “Zonder goede daden zullen beiden berouw krijgen.”

Het dappere antwoord van de Goeroe bracht vele geestelijke leiders in verlegenheid, want zij hadden gepredikt dat als een persoon hun geloof volgde, hij er zeker van kon zijn na zijn dood in de hemel te komen. De Goeroe benadrukte dat God onze daden beoordeelt en niet ons geloof.


Alle mensen zijn kinderen van God en daarom gelijk. Oprechte, eerlijke daden om mensen te dienen, vormen de juiste weg naar God.
 

See Also :    Guru Nanak's JAPJI
              -  Bhagat Namdev in de Tempel
              -  Goeroe Nanak Dev
 
   

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl