Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  
Er is geen verschil tussen Naam Dev en God
 
"Sab Gobind Hai Sab Gobind Hai Gobind Bin Nahin Koi"  
- God is alles, God is alles.Zonder God, is er helemaal niets
( Saint NamDev - Goeroe Granth Sahib, Ang 485 )
 
De Sultan zei: ‘Luister Naam Dev:
laat me de acties van je God eens zien.’ (1)

De Sultan arresteerde Naam Dev
en zei: ‘laat me je geliefde God eens zien.’ (1) Pauze

‘Breng deze dode koe weer tot leven.
Anders zal ik je direct hier onthoofden.’ (2)
 
Naam Dev antwoordde: ‘O koning, hoe kan dat gebeuren?
Niemand kan een dode weer tot leven brengen.’ (3)
 
'Ik kan niets doen door mijn eigen acties.
Alleen dat gebeurt wat de Heer wil dat gebeurt' (4)
 
Hierop werd de arrogante koning woedend.
Hij gaf een olifant het bevel tot aanval.’ (5)

Naam Devs moeder begon te huilen
en zei: ‘waarom verlaat je niet je God Ram en aanbid je zijn God Allah?’ (6)
 
Naam Dev antwoordde: ‘ik ben niet uw zoon en u bent niet mijn moeder.'
'Zelfs als mijn lichaam vergaat, zal ik mijn hemelse God vereren.’ (7)
 
De olifant viel hem aan met zijn slurf,
maar hij bleef ongedeerd; beschermd door zijn God. (8)
 
De koning zei: ‘de Qazi’s en de Mullaha’s buigden voor me,
maar deze hindu heeft mijn eer geschaad.’ (9)
 
De mensen pleitten voor de koning: ‘luister naar onze smeekbede, O koning.
Hier, neem Naam Dev’s gewicht in goud en laat hem gaan.’ (10)
 
De koning antwoordde: ‘als ik het goud aanneem, dan zal ik in de hel terecht komen,
voor het verwaarlozen van mijn geloof en het inwinnen van aardse rijkdom.’ (11)

Met in metalen ringen gebonden voeten, bleef Naam Dev klappend in zijn handen,
de lofzang van zijn God Ram zingen: (12)
 
‘zelfs als de Ganga en de Jamuna omgekeerd gaan stromen,
zal ik mijn God blijven vereren.’ (13)
 
Drie uur gingen voorbij
en nog was de God van de drie werelden niet gekomen. (14)
 
Toen, spelend op het instrument van de geveerde vleugels,
kwam de God van het universum aan op zijn arend Garura. (15)
 
Hij bewonderde zijn dierbare Naam Dev
en kwam aanvliegen op zijn arend Garura. (16)
 
God zei tegen hem: ‘als je wenst, zal ik de aarde zijwaarts draaien.
Als je wenst, zal ik de aarde op zijn kop draaien. (17)
 
Als je wenst, zal ik de dode koe tot leven brengen.
Iedereen zal het zien en overtuigd zijn.’ (18)
 
Naam Dev bad en molk de koe.
Hij bracht de kruik naar de koe en molk haar. (19)
 
Toen de kruik vol was met melk,
pakte hij de kruik op en zette het voor de koning neer. (20)
 
De koning ging naar zijn paleis
en leek onthutst. (21)
 
Via de Qazi’s en de Mullah’s liet de koning zijn eerbied blijken aan Naam Dev:
‘vergeef me alstublieft, O Hindu; ik bèn de koe tegenover jou.’ (22)
 
Naam Dev zei: ‘Luister, O koning:
heb ik dit wonder verricht? (23)
 
Het doel van dit wonder is
dat jij, O koning, het pad van eerlijkheid en nederigheid bereikt.’ (24)

Naam Dev werd beroemd om wat hij gedaan had.
Alle Hindoes gingen naar hem toe. (25)
 
Als de koe niet was herleefd,
zouden mensen hun geloof in Naam Dev verliezen. (26)

De roem van Naam Dev verspreidde zich over de hele wereld.
De nederige dierbaren waren gered en stonden aan zijn zijde. (27)
 
Alle problemen en leed kwelden de lasteraar; de koning.
Er is geen verschil tussen Naam Dev en God. (28|1|10)

( Goeroe Granth Sahib, Ang 1165)

 

See Also: Bhagat Namdev
              Goeroe Granth Sahib
              Bhagat Namdev in de Temple
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl