Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Goeroe Ladho Re

Anti-clockwise (from top left): Ship carrying Baba Makhan Shah Lobana caught in a storm, Baba Makhan Shah offers five mohars to a person posing as guru at Baba Bakala; Baba Makhan Shah in conversation with the ninth guru, Guru Tegh Bahadur,and Baba Makhan Shah announces the discovery of Guru Tegh Bahadur from rooftops

"Goedheid zal zelfs niet in de buurt komen 
van iemand die zichzelf goed noemt en de anderen slecht."
 

 
 
Voor zijn dood sprak Goeroe Har Krishan ji de woorden ĎBaba Bakaleí  In Punjab wordt het woord ĎBabaí gebruikt voor mannen die oud genoeg zijn om grootvader te zijn. Vandaar de aanwijzing dat de volgende Goeroe een grootvader figuur is die in het dorp Bakala woont.
 
Wanneer de Sodhis (verre bloedverwanten van Goeroe Har Krishan ji) van Bakala de laatste woorden van de Goeroe Har Krishan ji hoorden, beweerden tweeŽntwintig van hen de Goeroe te zijn, en zetten alle probeerden tweeŽntwintig hun zetel op. Deze tweeŽntwintig selfmade goeroes pakten de offers van de gelovigen Sikhs aan die kwamen om de echte Goeroe te vinden. Elk van deze valse Goeroes had een aantal Masands die niet alleen de eenvoudige mensen in de val zouden lokken, maar ook om geld af te persen op een oneerlijke manier. Sommigen van hen waren zelfs in het bezit van geweren.
 
Een Sikh Makhan Shah genoemd van de Lobana clan woonde in Gujarat. Terwijl zijn schip op zee was met een kostbare lading, liep het vast op een zandbank in de buurt van een eiland. Makhan Shah en zijn mannen zaten in grote problemen en gedurende vele dagen kwam er geen hulp opdagen. Ze waren er zeker van dat ze zouden sterven. Makhan Shah geloofde sterk in God en in de Goeroe.
Hij bad tot God en zwoer dat, als zijn leven en zijn schip uit de ramp werden gered, hij vijfhonderd Mohars (gouden munten) zou bieden aan de Goeroe voor welzijnswerk. Een sterke wind stak op, het schip werd bevrijd van de modder en bereikte de haven veilig en wel.
 
Bij zijn terugkeer in India, besloot Makhan Shah om naar de Goeroe te gaan met zijn offer alvorens iets anders te doen. Hij nam vijfhonderd Mohars en vertrok naar Bakala zo snel als hij kon. Hij was in de war en verbijsterd om 22 personen aan te treffen die zich voordeden als Goeroe. Het was een probleem om de echte Goeroe te vinden. Hij dacht serieus na over de zaak en besloot uiteindelijk om zijn offer te verdelen onder alle Goeroe mededingers. Hij ging naar ieder van hen toe en bood hen elk twee mohars aan. Overal waar hij kwam, werd hij verwelkomd, maar hij hoorde elk van de 'valse goeroes' naar de anderen, ďleugenaar en oplichterĒ roepen. Makhan Shah was erg overstuur door de Goeroes die zichzelf de hemel in prezen en die de anderen grove gebreken verweten. Hij herinnerde zich Goeroe Arjan's woorden:
 
"Goedheid zal zelfs niet in de buurt komen 
van iemand die zichzelf goed noemt en de anderen slecht."
 
Een andere hymne van Goeroe Arjan weerklonk in zijn oren:
"Hij die zichzelf als laag beschouwt; 
zal beschouwd worden als de meest hoge." 

(Sukhmani Sahib Ė Goeroe Granth Sahib ji )
 
 
Er was strijd in zijn geest, maar zonder een woord tegen iemand te zeggen bezocht hij al de goeroes, de een na de ander. Nadat hij er zichzelf van vergewist had dat hij ze allemaal gezien had, informeerde hij de mensen of er een andere Sodhi uit de familie van de Goeroes was. Hij kreeg te horen dat een man,Tegha genaamd, in een ondergrondse kelder leefde en dat die geen ambitie had om zichzelf een Goeroe noemen. Hoewel Makhan Shah zijn geloof in de Goeroe nu begon te verliezen, was hij van mening dat hij niet terug zou mogen gaan zonder Tegha te hebben bezocht.
Hij bereikte de kelder van Tegha en trof hem zittend aan met zijn ogen dicht en zijn geest kalm en ontspannen. Makhan Shah boog voor hem en legde heel liefdevol twee mohars naast de zetel van de Goeroe. De Goeroe opende heel voorzichtig zijn ogen, glimlachte en zei: "Wel nu, o Makhan Shah, probeer je de Goeroe te bedriegen door het aanbieden van slechts twee mohars, in plaats van de vijfhonderd die je zo plechtig beloofd had te geven? Ik hou er niet van als mijn Sikhs hun beloftes breken, leugens vertellen of anderen bedriegen. "
 
Makhan Shah was aangenaam verrast en wist niet wat te zeggen. Niet in staat om zijn vreugde te beheersen, liep hij de kelder uit, klom naar het dak van een huis en zwaaiend met een vlag, en riep met luide stem, "Goeroe Ladho Re! Goeroe Ladho Re!" (Ik heb de Goeroe gevonden! Ik heb de Goeroe gevonden!). Bij het horen van dit, kwamen de mensen samen van alle kanten en verdrongen zich rond de kelder van de Goeroe. Niemand wenste om bij een van de tweeŽntwintig bedriegers te blijven, die namen alles bij elkaar wat ze konden dragen en verdwenen in de nacht.
 
Eťn, Dhir Mal, ergerde zich zo erg aan dit gebeuren, dat hij zijn volgeling Shinha er toe aanzette om een kogel af te vuren op de Goeroe. De Goeroe raakte gewond, maar zijn wonden waren niet fataal.
Dhir Mal en zijn mannen plunderden alle bezittingen van de Goeroe, maar hij kwam niet tussenbeide, en sprak er ook geen boos woord over. Hij bleef gewoon rustig en kalm. Later namen de Sikhs Dhir Mal en de leden van zijn bende gevangen en brachten alle bezittingen van de Goeroe terug. De Goeroe wou niets terug aannemen. Hij vroeg zijn Sikhs de schurken los te laten en te vergeten wat er gebeurd was. Hij zei tegen Makhan Shah en zijn vrienden, "Woede maakt een mens gek en doet hem slechte dingen doen. Een boos man verliest de controle over zichzelf en onteert zijn religie. Woede maakt van hem een misdadiger en dus zondigt hij tegen de gemeenschap, zijn ouders en zelfs tegen zijn Goeroe. Hij slaakt harde woorden en probeert het leven te nemen die hij zou moeten beschermen. Zijn geest is onrustig totdat zijn verlangens worden vervuld. Dit heeft invloed op zijn slaap en eetlust. Hij probeert vuur te blussen met benzine. Hij blijft dag en nacht kwade plannen beramen en creŽert zo de hel voor zichzelf. Vergeven is een grote daad. Het is als het geven van aalmoezen. Het is een stap in de richting van het Sikhisme en niets is gelijk aan vergeving. Mijn vrienden, geef niet om wereldse rijkdom, probeer om de rijkdom van Gods Naam hebben. Die is superieur aan alle juwelen en edelstenen. Die kan niet gestolen, verbrand of weggespoeld worden zoals als wereldse rijkdom."
 
Terwijl hij dit zei, gaf de Goeroe al zijn bezittingen weg aan Dhir Mal en aan zijn vrienden en hij liet ze weggaan zonder wrok of afgunst. Hierna riepen de Sikhs hem uit tot hun Goeroe. In plaats van Tegha, werd hij Goeroe Tegh Bahadur ji genaamd.
 
"De ware Goeroe koestert zijn leerling,
De echte Goeroe is altijd genadig voor zijn volgeling,
De ware Goeroe verwijdert onreinheid uit de geest van zijn discipel,
De ware Goeroe leert  zijn discipel de Naam van God te herhalen,
De ware Goeroe zal de boeien van zijn leerling verwijderen,
De ware Sikh van de Goeroe deinst terug van slechte daden.
De ware Goeroe geeft de rijkdom van Gods Naam aan zijn discipel.
Zeer gelukkig is de Sikh van de Goeroe. "
(Sukhmani Sahib, Goeroe Granth Sahib)
 
"O Heer, waarom gaat u op zoek naar God in een bos?
God woont overal en Hij woont zelfs in u.
Zoals er zoete geur in bloemen zit
En weerspiegeling in een spiegel;
Zo woont God in je hart;
Zoek daar naar hem, O Broeder.
Of je nu in het buitenland bent of thuis;
Weet dat er maar een God is.
Tenzij je jezelf kent, zegt Nanak,
Zal je nooit de schaduw van twijfel verwijderen."
(Goeroe Tegh Bahadur ji)


 

See Also :   Goeroe Har Krishan
              -  Sikh Goeroes
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl