Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Guru Harkrishen Ji en Lal Chand

Een doofstom en geestelijk gehandicapt persoon reciteert salokas (verzen)

 

 

Goeroe Harkrishan Ji is de achtste Goeroe van de Sikhs. Deze Goeroe bewees op jonge leeftijd dat een ideale man succesvol kan zijn door elke uitdaging moedig en zonder angst aan te gaan

Sri Goeroe Harkrishan Ji was het toonbeeld van fijngevoeligheid, vrijgevigheid en moed. Een alom bekende gebeurtenis vond plaats toen hij nog jong was. Eens, op weg van Delhi naar de Punjab, ontmoette hij een arrogante Brahmin Pundit, Lal Chand genaamd. Met het doel om het intellect van de Goeroe te testen, vroeg deze Pundit hem om Salokas te reciteren en om de betekenis te geven van een gedeelte van de Gita (heilige geschriften van de Hindoes). Men zegt dat de Goeroe Ji in reactie hierop een ongeletterde, stomme persoon zegende. Deze persoon, Chhajju Mehra, begon onmiddellijk Salokas uit de Gita te interpreteren. Iedereen in de buurt was met stomheid geslagen. De arrogantie van Lal Chand werd verbrijzeld en hij vroeg Goeroe Ji om vergiffenis
 

See Also :   Goeroe Har Krishan
              -  Sikh Goeroes
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl