Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Goeroe Gobind Singh Ji in Vermomming

 

Goeroe Gobind Singh Ji speelde vaak een spel met zijn leerlingen, en stelde ze vaak voor verrassingen. Zo werd in Anandpur verordend dat iedere volgeling een eigen open keuken (langar) moest bijhouden om de pelgrims en behoeftige te voeden. De order was dat niemand teleurgesteld zou moeten worden weggezonden. 

Op een dag, heel vroeg in de morgen, vermomde de Meester zich als een gewone pelgrim en maakte zijn ronde langs deze keukens vragend om brood. De leerlingen waren nog bezig met het maken van het brood, ze konden of durfden dus niets beloven voor ze volledig klaar waren om gasten te ontvangen. De meester ging van huis naar huis tot hij dat van Bhai Nanadlal bereikte.

Bhai Nandlal verwelkomde de gast met een stralend gezicht en presenteerde alles wat voorhanden was; boter, half geknede bloem, half gekookte peulvruchten, en andere groenten; en plaatste die vóór zijn gast.

"Dit is klaar en alles is voor u, maar als u me toelaat, zal ik het voor u bereiden, en opdienen in de naam van Mijn Meester", zei Bhai Nanadlal.

De volgende ochtend, vertelde Goeroe Ji aan iedereen dat er slechts één Tempel van Brood in Anandpur was, en dat was die van Bhai Nandlal.
 

ieMdR purI lK rwj nIr BrwvxI]
ei(n)dhr puree lakh raaj neer bharaavanee ||
Het halen van water (voor de heilige congregatie) is even veel waard als de vele rijkdommen van het koninkrijk van Indrapuris.
 
lK surg isrqwj glw pIhwvxI]
lakh surag sirathaaj galaa peehaavanee ||
Het malen van graan (voor de heilige congregatie) is meer dan het genot van grote aantallen hemels.
 
irD isD inD lK swj cul JkwvxI]
ridhh sidhh nidhh lakh saaj chul jhakaavanee ||
Het zorgen voor hout en het vullen van de haard van de vrije keuken (langar voor de congregatie) is gelijk aan rijkdom & weelde (riddhis), bovennatuurlijke krachten (siddhis) en de negen schatten.
 
swD grIb invwj grIbI AwvxI]
saadhh gareeb nivaaj gareebee aavanee ||
De heilige personen zijn de verzorgers van de armen en in hun bijzijn verblijft nederigheid in het hart (van mensen).
 
Anhd Sbd AgwjbwxI gwvxI ]18]
anehadh shabadh agaajabaanee gaavanee ||18||
Het zingen van hymnes van de Goeroe is de verpersoonlijking van de niet aangeslagen melodie.
- Bhai Gurdaas ji Vaars , Pannaa 14
 
**
riddhis = rijkdom & weelde,
siddhis = bovennatuurlijke krachten.
De negen schatten zijn :
=> 1. Diep geloof,
=> 2. God gehechtheid,
=> 3. Tevredenheid,
=> 4. Onthechting (van aardse zaken),
=> 5. Totale onderwerping aan Gods wil.
=> 6. Evenwichtigheid (van geest),
=> 7. Eeuwige vreugde,
=> 8. Blijde verwondering,
=> 9. Op God gerichte, ontwakende ziel (overwinning van het ego).

 

See Also: Goeroe Gobind Singh
              Bhai Kanhaeeya Ji
              Bhai Nand Lal (1633 tot 1715)
              Hij die mij wenst te vinden, moet hier naar mij zoeken.
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl