Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Prahlaad Ji

 

Bhagat Prahlaad Ji was de zoon van een egoďstische koning Hiranyakashipu (Harnaakash). Door toewijding in zijn meditatie mocht Harnaakash een wens doen welke in vervulling werd gebracht. Zijn wens was dat hij noch door een mens, noch door dier, noch met een wapen, noch zonder wapen, noch tijdens daglicht, noch in de nacht, niet binnenshuis en ook niet buitenshuis, niet op aarde en ook niet in de hemel zou vermoord kon worden. Door deze wens eiste hij volledige leiderschap over de wereld. Hij verklaarde zelf: ”Niemand is machtiger dan mij. Ik ben de koning van de drie werelden en zo hoor ik ook aanbeden te worden.”

Volgens de geschriften had Harnaakash tijdens zijn meditatie periode zijn vrouw naar de ashram van Sage (heilige) Narada gestuurd. Zijn vrouw was toen in verwachting. Tijdens haar verblijf in de ashram vergaarde ze veel kennis van de grote Heilige. Ze leerde veel over de religie en over de goedheid van God. Het kind, Prahlaad leerde ook heel veel in de ashram.

Harnaakash haalde zijn vrouw en kind na de meditatie weer terug naar de stad.

Prahlaad was de lieveling van Harnaakash. Op een dag vroeg hij zijn zoon: ”Mijn zoon, wat denk jij dat het beste is in de wereld?”

Prahlaad zei: ”Om de wereld te verlaten en je volledig te begeven op het pad van God.”

Harnaakash lachte. Hij haalde zijn zoons leraar en zei tegen hem: ”Houdt hem goed in de gaten. Laat hem niet alleen!”

Na een aantal maanden zei zijn leraar: ”Prahlaad, ik denk dat je er nu klaar voor bent om je vader te ontmoeten en te spreken.”

Zijn vader vroeg hem: ”Je bent nu een lange tijd bij de Goeroe geweest. Wat heb je geleerd?”

“Het beste wat je kan doen is God aanbidden”, zei Prahlaad.

Harnaakash was zo boos en zei: “Vervloekt kind! Wie heeft jou dit soort onzin geleerd?”

Prahlaad bleef kalm en zei: ”Hij verschijnt voor een ieder die zich aan Hem overgeaft.”

Harnaakash was nu furieus en schreeuwde: ”Deze jongeman hoort niet te leven. Neem hem mee en maak hem af!”

De soldaten vielen Prahlaad aan, terwijl Prahlaan aan het mediteren was. De wapens van de soldaten konden Prahlaan niet raken. De meest gevaarlijke slangen werden op Prahlaad afgestuurd, maar hun beten waren niet effectief. De grote olifanten probeerden Prahlaad te vertrappen, maar ook dit ging niet. Prahlad werd van een klif geduwd, maar niets kond Prahlaad deren. De geslepen en slechte tante van Prahlad, die zichzelf in vuur kon laten opgaan zonder dood te gaan, zat samen met Prahlad in het vuur. Prahlad bleef echter ongedeerd. In alle wanhoop voedde Harnaakash Prahlad met gif, echter dit veranderde in nektar.

Prahlad terug gestuurd naar zijn leraar om hem opnieuw beďnvloeden. Dit keer probeerde de leraar Prahlad te interesseren in het vergaren van rijkdom en materialistische geneugten. Maar Prahlad zei in zichzelf: ”Hoe kan dit leiden tot blijdschap? Dit zal alleen tot jaloezie en woede leiden.”

Uiteindelijk gaf de leraar het op. Prahlad vertelde zijn vader dat God degene is die alles heeft gemaakt en overal aanwezig is en dat hij zijn volgelingen beschermt. Harnaakash brulde: “Waar is Hij? Als hij zijn volgelingen beschermt, dan komt hij jouw nu beschermen! Toen Harnaakash Prahlad met zijn zwaard wilde doden, verscheen Nara-singh (half leeuw, half mens) vanuit een pilaar. Nara-singh leek niet op een dier, ook niet op een mens. Nara-singh greep Harnaakash op het moment dat het nog dag nog nacht was, bracht hem naar de deur opening van de kamer, zodat het noch binnenshuis noch buitenshuis was en terwijl Hij hem op zijn schoot hield, verscheurde Hij hem met zijn nagels.
 

See Also: Ontwortelen Kastensysteem
              Goeroe Granth Sahib
              Bhagat Namdev in de Temple
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl