Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Geweld in het Sikh Perspectief

 
Niemand is mijn vijand
Niemand is een buitenlander
Ik ben in vrede met allen
God in ons maakt het ons onmogelijk om te haten of om vooroordelen te hebben
-          Goeroe Nanak Dev ji  ( Goeroe Granth sahib)
 
   
Goeroe Nanak Dev ji blijkt een belangrijke profeet van verandering te zijn, die een objectieve en universele visie van de mensenrechten in het zestiende-eeuwse Punjab initieerde, veroorzaakte en introduceerde. Een visie waarnaar Sikhs leven over de hele wereld in de samenleving van vandaag.
Met dit besef begon de opbouw van een nieuwe maatschappij op basis van een objectief systeem van morele waarden, sociale rechtvaardigheid en de rechten van het individu dat resulteerde in het ontstaan van het Sikh pad om aan de historische uitdagingen van de tijd te voldoen.
 
 
De evolutie van het inzicht van een Sikh
 
Sinds de tijd van de vijfde Nanak, Goeroe Arjan Dev, werden Sikhs steeds meer revolutionairder, maar alleen als reactie op onderdrukking en pogingen om minderheden die in India leven te onderdrukken. De zesde Nanak, Goeroe Har Gobind, dacht dat militaire actie soms nodig zou zijn om rechtvaardigheid te bevorderen en de onschuldige te beschermen tegen aanvallen. De tiende Nanak, Goeroe Gobind Singh, gaf de Sikhs de missie om te strijden tegen onderdrukking en vormde de Khalsa. Goeroe Gobind Singh maakte het duidelijk dat militaire actie het laatste redmiddel was, maar benadrukte dat het niet moest worden vermeden indien het noodzakelijk blijkt.
 
Als alle andere middelen falen,
dan is het gebruik van oorlog en geweld als laatste redmiddel juist en rechtvaardig.
-          Zafarnama- Goeroe Gobind Singh (Tenth Nanak)
  
Het is duidelijk, geweld is niet alleen een fysieke zaak, en er zijn drie manieren van reageren op geweld:
Ten eerste, zouden we getuige van gewelddaden kunnen zijn en een stille toeschouwer worden of depressief worden bij ons onvermogen om met de situatie om te gaan.
Het tweede scenario is om de daad van onrechtvaardigheid te observeren maar dan weg te lopen, doen alsof er niets gebeurd is om of de waarheid te negeren.
De derde optie wordt beschouwd als de Sikh manier, dat is de stand van zaken te erkennen, opkomen voor de waarheid en er iets aan doen.
 
 
Een laatste redmiddel
 
Geweld op zich heeft geen grote betekenis in Sikhi. Het gaat meer over het gebruik van alle mogelijke middelen om confrontaties te vermijden en de vrede te handhaven. Geweld wordt beschouwd als de allerlaatste optie.
 
Op de zondag School en in de gemeenschap workshops ben ik opgegroeid met het luisteren naar verhalen, waar steeds werd herhaald dat een oogje dicht knijpen of weglopen van een situatie waarin van iemand of iets misbruik werd gemaakt, zeer ‘onSikh-achtig’ was. Ik heb nooit echt begrepen of gewaardeerd wat dat betekende tot ik op de middelbare school elke dag gepest werd op het speelplein vanwege mijn kleur, mijn lengte en mijn lange haar. Maakte dit deel uit van het geweld of onrecht waartegen men mij geleerd had om tegen op te staan ​​? Waarom was het dan dat mensen om me heen zich op geen enkele wijze verplicht voelden me helpen?
 
Iemand die niet iedereen doet schrikken,
en die niet bang is van iemand anders,
zegt Nanak, luister, denk: noem hem geestelijk wijs.
- Sri Goeroe Granth Sahib Ji
 
 
In het aanzicht van het kwaad kan je niet staan kijken en niets doen
 
Op dat moment gaf Goeroe Nanak Dev ji’s goedgekeurde principe voor het gebruik van geweld voor een rechtvaardige zaak me de hoop en de kracht om hulp te zoeken en het mezelf niet kwalijk te nemen voor wie ik was of voor de hachelijke situatie waarin ik mij bevond. Nadien was de verwijzing naar de woorden, 'Je moet wreed zijn om vriendelijk te zijn,’ opeens niet meer zo vreemd voor mij toen ik bij de universiteit aankwam.
 
Het was zowel de taak en de verantwoordelijkheid van religieuze mensen om agressie en brutaliteit te weerstaan​​. Het spiritueel systeem van Goeroe Nanak Dev ji's betrok het gebruik van alle beschikbare middelen er bij, waaronder de rede en oordeelkundig gebruik van geweld voor de doelgerichte vooruitgang van de mens.
 
 
In de tijd van Goeroe Nanak Dev ji is Babar India binnengevallen en bracht veel slachtingen, vernietiging en vernedering toe aan het Indiase volk. Goeroe Nanak Dev ji was een getuige van het bloedbad van Babul bij Ennead (nu in Pakistan). In zijn grote visie over het lot van de natie, verhief Goeroe Nanak Dev ji zijn stem in een goddelijke verontwaardiging over Babar's invasie. Hij betreurde het verlies van de natie en betreurde de brutaliteit van de indringers en de onvoorbereidheid van de lokale Afghaanse machthebbers. Hij ging over tot het uiten van een protest aan God, als hoeder van de mens, voor het toestaan ​​van de onderdrukking van de zwakke door de sterke.
 
 
Daarmee legde hij in feite duidelijk één van de fundamentele principes van zijn godsdienst. Er wordt gesuggereerd dat in de visie van Goeroe Nanak Dev ji, dat indien er op om het even welk gebied van het leven agressie of onrecht is, de religieuze mens niet neutraal kan blijven; hij moet op een rechtvaardige manier reageren. Er wordt niet verwacht van Sikhs om weg te lopen van problemen of moeilijkheden, ze worden in feite uitgenodigd om op te treden als heilige soldaten in het leven. In huis of in een sociale omgeving moet de gemeenschap kwesties aan pakken en positieve antwoorden aanbieden gebaseerd op de waarheid, ongeacht de persoonlijke belangen. Dit is het logisch gevolg van het leven als gezinshoofd die hij bepleitte. Daarom werden de traditioneel gemaakte barrières van sociopolitieke segmenten en religieus particularisme als kunstmatig beschouwd en waren, eens en voor altijd, gebroken voor de religieuze mens.
 
Het bestaande sociale systeem van de Goeroes en de onderdrukking van de politieke opzet verstrekte de Sikhs een betekenis voor hun bestaan ​​en motiveerde hen om hun houding en levenswaarden te veranderen en maakte hen bewust van hun zelfrespect, mensenrechten en sociale verantwoordelijkheden.
 
 
Relevantie vandaag
 
Een duidelijk voorbeeld hiervan was na 9/11. Ik maakte deel uit van een team dat uitgenodigd was door Scotland Yard om hun bezorgdheid te uiten over identiteitsvergissingen en haatmisdrijven en 'rassen relaties'. De eerste persoon die gedood werd in de Verenigde Staten als gevolg van een haatmisdaad was in feite een Sikh, echtgenoot  en vader, Balbir Singh Sodhi genaamd, hij werd aangevallen in zijn benzinestation door een groep jonge Amerikanen. Onmiddellijk werd er wereldwijd een campagne opgezet.
 
 
Tijdens deze vergadering, tot grote verbazing van de betrokken inspecteurs, was het niet onze zorg om enkel Sikhs te helpen of enkel hen te beschermen als gevolg van het geweld, maar het opzetten van een hate-crime meldlijn voor alle minderheden, vooral Islamitische en Hindoeïstische broeders en zusters. Een gemeenschapsgeleide inspanning werd gestart om als vrijwilligers op te treden bij zowel mandhirs, moskeeën en gurdwaras . Als leraar, maakte ik deel uit van een team van jeugdwerkers om scholen, jeugdgroepen en docenten te gaan voorlichten, om het vertrouwen weer te herstellen en te weigeren om aandacht te besteden aan boodschappen of scenario's van haat en geweld verspreid door de media en andere groepen.
 
Het is eerlijk om te zeggen dat het concept van de Rechtvaardige Oorlog wordt weergegeven in het Sikh geloof en is Dharam Yudh, wat betekent: oorlog in de verdediging van de gerechtigheid. In een dergelijke oorlog:
 
-          de oorlog moet het laatste redmiddel zijn – alle andere manieren om het conflict op te lossen moeten eerst geprobeerd worden.
-          het motief mag geen wraak of vijandschap zijn.
-          het leger mag geen huurlingen inzetten.
-          het leger moet gedisciplineerd zijn.
-          Enkel de minimale kracht die nodig is om te slagen moet gebruikt worden, burgers mogen niet geschaad worden.
-          Er mag niet geplunderd worden, het grondgebied mag niet geannexeerd worden, afgenomen eigendom moet teruggegeven worden.
 
 
Dit is vergelijkbaar met de ideeën in de westerse theorie van de Rechtvaardige Oorlog (Just War). Sikhs geloven ook dat verdragen en wapenstilstanden gehonoreerd moeten worden, gebedshuizen (van elk geloof) mogen niet beschadigd worden, en soldaten die zich overgeven mogen niet geschaad worden. Het cruciale verschil met de Rechtvaardige Oorlog (Just War) theorie is dat Sikhs geloven dat, als een oorlog rechtvaardig is, die uitgevoerd moet worden, zelfs als die niet gewonnen kan worden.
 
Het gebruik van de Goeroes  van een bevrijdend en herstellend aspect van geweld om met de geschiedenis en zijn opgerichte machtssysteem te breken, creëerde een nieuwe manier van leven voor vastberaden spiritueel geïnspireerde mensen in een radicaal erkende omgeving.
 
-Gurbhagat Singh

Vertaald door : Sonia Vanwaelem .

 

Main Index

See Also :  Geschiedenis van het Sikhisme
             -  Chabiyan da Morcha
             -  Akaali Phoola Singh Ji
             -  Saka Nankana Sahib
  
 

All rights reserved (c) www.sikhs.nl