Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhai Harwans Tapa en composities van Bhai Gurdas Ji

Bhai Gurdas Ji
 
 

Bhai Harwans Tapa diende in een Dharmsala (plaats waar de Goeroes werden aanbeden door hur volgelingen) Hij gaf de hongerige volgelingen te eten, waste hun voeten in warm water, masseerde hun lichamen, gaf wollen dekens voor de koude nachten en zorgde elke ochtend voor heet badwater. In de ochtend reciteerde hij de Gurbani en in de avond de composities van Bhai Gurdas Ji.

Een aantal van de volgelingen wilden graag begrijpen van de Goeroe waarom het verboden was om composities/verzen anders dan uit de Gurbani te reciteren.

Bhai Harwans Tapa vroeg dus aan Goeroe Ji of zij de composities van Bhai Gurdas Ji mochten bestuderen of niet.

Goeroe Ji legde uit dat onwetende personen, uit jaloezie, verzen en teksten hebben geschreven die haaks op de grondbeginselen van de Gurbani staan.

Daarom zijn deze teksten verboden. Dit in tegenstelling tot de composities van Bhai Gurdas Ji. Deze zijn juist gericht op het uitleggen en toelichten van de Gurbani en hebben als  doel het inspireren en motiveren van haar lezers om zich toe te wijden aan de Goeroes.

‘De hart van de Heer is de ultieme waarheid en het hart van de Goeroe is de Gurbani’.

Zo kan een ieder composities en verzen lezen en bestuderen van die volgelingen en toegewijde, wiens hart een is met de Gurbani.

PS: Bhai Gurdas Ji was een van de meest prominente Sikh-geleerde gedurende de periode van de Goeroes. Hij was een neef van Goeroe Amardas Ji en een uitzonderlijk goede ‘parcharak’ (prediker) van het Sikh-geloof.

Naast het feit dat hij Goeroe Arjan Sahib Ji’s schriftgeleerde was, heeft hij vele individuen uit alle lagen van de maatschappij beïnvloedt in hun keuze volgelingen van de Goeroes te worden. Bhai Gurdas Ji geschriften zijn bewaard gebleven als ‘vaars’ en ‘kabiths’ en hebben een belangrijke positie binnen de verzameling van heilige teksten.

Ze worden ook ‘kunji’ genoemd oftewel ‘de sleutel tot het begrijpen van de Gurbani’

 
   
See Also :   Bhai Gurdas ji
             -  Beroemd Sikhs
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl