Sikhs In nederland

     sikhs.nl                                                                                                                                                                                                                      home | contact us | site map  

Luistert allen naar de eeuwige waarheid; degene die lief heeft zal God verkrijgen. -Guru Gobind Singh  

Bhagat Kabir Ji

 

Bhagat Kabeer Ji was een revolutionaire heilige die de gelijkheid en de broederlijkheid van de hele mensheid benadrukte. Hij wenste Gods naam eeuwig te herhalen en prees God en niemand anders. Kabeer Ji beschouwde zichzelf noch Moslim noch Hindoe. Hij zei:
"Ik vast niet, noch leef ik de maand van Ramadaan na. Ik dien alleen de enige, die mij beschermd aan het einde."

Hierdoor kreeg hij tegenstand van Pandits en Maulvis gelijken die om beurten klaagden bij de koning - Sultan Sikandar Lodi. De koning vertelde hem om de islam te accepteren en om alleen zingen om Allah te prijzen, maar Kabeer Ji weigerde en werd bestrafd op verschillende manieren ..

Zij gooiden Kabeer ji voor een olifant om hem te verpletteren zoals verder word uitgelegd door Kabeer ji ...

"Zij bonden mijn armen vast,pakten me op, en gooiden me voor een olifant.
De olifant drijver sloeg hem op zijn kop, en maakte hem razend.
Maar de olifant rende trompettend weg,
"Ik ben een offer voor deze weerspiegeling van de Heer ."||1||
O mijn Heer en Meester , U bent mijn kracht.
De Qazi schreeuwde naar de drijver om de olifant vooruit te drijven. ||1||Pause||
Hij riep uit, ""O drijver, Ik zal je in stukken hakken.
Sla hem,en drijf hem voort !""
Maar de olifant bewoog niet;in plaats daarvan begon hij te mediteren.
De Heer God verbleef binnen in zijn gedachten. ||2||"
Welke zonde heeft deze heilige begaan,
Dat jullie hem oppakten en hem voor een olifant gooiden?
De olifant boog neer voor hem en tilde hem op.
De Qazi kon het niet begrijpen; hij was blind. (in ego) ||3||

- Guru Granth Sahib, Ang:870

Toen, werd hij geketend op bevel van de koning. De mannen van de koning brachten hem dichtbij de oever van de rivier de Ganges. Er was niemand bij Kabeer alleen God. Kabeer Ji zegt,

"De moeder Ganges is diep en moeilijk te doorgronden.
Geketend,brachten zij Kabeer daarheen. ||1||
Mijn geest was niet geschokt,waarom zou mijn lichaam bang moeten zijn?
Mijn bewustzijn verbleef doordrongen in de Lotus Voeten van de Heer. ||1||Pause||
"

De mannen van de koning gooiden Kabeer's lichaam geketend in de rivier Ganges om te verdrinken. Kabeer Ji beschrijft deze situatie als volgt,

"De golven van de Ganges braken de ketens en Kabeer werd op een hertevel gezet. Kabeer zegt, Ik heb geen vriend of metgezel , op het water, en op het land, de Heer is mijn Redder" - Guru Granth Sahib, Ang 1162

Maar God verrees Kabeer Ji uit het water om zijn toegewijde te beschermen.

De koning was verbijsterd en vol schaamte,na dit gezien te hebben. De koning smeekte Kabeer Ji om zijn verontschuldiging aan te nemen.
Zo zijn de wegen van God die altijd zijn heiligen red.
 

See Also: Ontwortelen Kastensysteem
              Goeroe Granth Sahib
              Bhagat Namdev in de Temple
 
     

Previous

Main Index

Next

All rights reserved (c) www.sikhs.nl